Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010


The Fat lady is singing Maria,allready,it is that we are deaf my dear!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου